Թեթևություն և հանգստություն

Թեթևություն և հանգստություն

Այս պրոյեկտում միջավայրին հանգստություն և թեթևություն փոխանցելու համար գունային ընտրությունը կանգ առավ պաստելային երանգնելի վրա։ Պատի դիզայնի համար օգտագործվել են գիպսային դեկորատիվ էլեմենտներ նուրբ պաստելային երանգներով։ Բազմոցի համար ընտրելով կանաչ երանգ՝ փորձել ենք բնության շունչ հաղորդել միջավայրին։